Staat u ook op de drempel van een bouwproject? Dan coördineren wij graag alle werken en leveren bovendien de gepaste onderaannemers én materialen!

flat Iron building, Lene Van Look bouwcoördinatie
Flat iron building

Onze ‘bouwcoördinator totaalprojecten’ vormt de ideale link tussen de diverse schakels van een bouwproces.

Wij treden op als plaatsvervangend bouwheer en nemen alle lasten van de eigenlijke bouwheer over. De bouwcoördinator stelt het bouw- of projectteam samen. Daarnaast selecteert hij/zij op basis van prijs/kwaliteit en de aard en grootte van het project, de juiste aannemers. Dankzij het principe van de gesplitste aanneming, beperken we de bouwkost. Concreet: de bouwheer betaalt de diverse onderaannemers, maar de bouwcoördinator blijft wel hét aanspreekpunt van het bouwteam tijdens het ganse bouwproces.

Onze belangrijkste taken:

  • Prijsaanvraag en controle offertes via gesplitste aanbesteding
  • Aanbesteding en toewijzing van aannemingen en gespecialiseerde studies
  • Coördinatie van diverse onderaannemers
  • Controle op diverse vlakken: kwaliteit (= uitvoering), budget, factuur, maandelijkse vorderingsstaten en eindafrekening aannemers
  • Leiding van werfvergaderingen
  • Opmaak van wekelijks werfverslag
  • Opvolging van opleveringen
  • Nazorg opleveringspunten
  • Totale eindafrekening project.

 

Bekijk hier onze realisaties

Modepaleis Lene Van Look bouwcoördinatie