Het Kantoor: Lene Van Look

"In de relatie met haar klanten legt Lene een grote luisterbereidheid aan de dag"

Elk ontwerp wordt in detail besproken, tot het volledig aansluit bij de verwachtingen en de levensstijl van de klant.

Fotografie: Diane Hendrikx